سیستم صدور فیش حقوقی شرکت کوروش و شرکت اهورا

فرم ورود به سایت

لطفا خطاهای زیر را برطرف نمائید.

اطلاعیه ها

قابل توجه پرسنل محترم شرکت اهورا و شرکت کوروش کبیر

با توجه به پرداخت به روز حقوق خرداد بر اساس آنالیز سال 1400 و هم چنین پرداخت مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ماه در تیر امکان پرداخت مساعده بنا به دستور مدیر عامل محترم انجام پذیر نمی باشد.

بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد

برای اطلاعات بیشتر به صفحه شخصی خود مراجعه کنید.